Ποιος κάνει κουμάντο (4)

Nα έχεις προλάβει να … (2)