Ποιος κάνει κουμάντο (7)

Nα έχεις προλάβει να … (2)