Υπεύθυνος δικτυακού τόπου:
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΣ I. & Σία Ε.Ε

Δ.Τ.:
PRAGMATIC

 Διεύθυνση:
Αριστοφάνους 17
152 34 Χαλάνδρι Aττικής
τηλ: 210 6856322
email: [email protected]

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 153712701000